kraunasi

Apie mus

Mes kiekvienam klientui galime pasiūlyti ir surasti priimtiniausią ir geriausią variantą.

1

SAUGMA - tai darbų saugos konsultacinė įmonė, įsteigta 2002m., per ilgą įmonės veiklos laikotarpį pavyko suburti daug patirties turintį, atsakingą bei profesionalų specialistų komandą.

Mūsų kolektyvas – tai jaunatviško veržlumo ir ilgametės patirties derinys. Pagrindinis mūsų uždavinys yra padėti įmonėms įgyvendinti savo sumanymus kuriant, plėtojant ir tobulinant savo verslą. Kompanijos konsultacinės veiklos sfera yra ganėtinai plati. Mūsų specialistai sėkmingai rengia, valdo ir įgyvendina projektus darbų saugos srityse, konsultuoja ir pataria visais kitais darbų saugos klausimais.

  • Atstovaujant ir vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas įmonėse.
  • Rengiant privalomus įmonėms darbų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, darbo santykius, darbo ir poilsio laiką, reglamentuojančius dokumentus, derinant juos su atitinkamomis institucijomis.
  • Diegiant prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesiniams susirgimams išvengti.
  • Sprendžiant problemas, atsirandančias bendraujant su darbuotojais bei kontroliuojančiomis institucijomis.
  • Laiku identifikuoti pavojai ir įvertinta rizika, parengtos tinkamos ir veiksmingos prevencinės priemonės nelaimingiems atsitikimas ir profesiniams susirgimams išvengti, leis įmonei išvengti skaudžių netekčių ir finansinių nuostolių.
susisiekti su mumis!

DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI (proc.)

MŪSŲ PASLAUGOS

DARBŲ SAUGA

Nemokamai atliksime įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklės, darbo vietų atitikties įvertinimas norminių teisės aktų reikalavimams.
Nemokamai patikriname ar įmonėje dokumentai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, kaip vykdoma jų priežiūra. Įvertinus esamą situaciją, pateiksime audito išvadas ir pasiūlymus dėl darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacijos atnaujinimo, parengimo.

PRIEŠGAISIRNĖ SAUGA

Vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64) įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas.

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

UŽSAKYKITE PILNĄ DARBŲ SAUGĄ TIK UŽ 99 EUR!

susisiekti