Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymui, kuriuo į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkeliamas Europos elektroninių ryšių kodeksas. Mūsų bendrovė pradeda – centralizuota kibernetinio saugumo stebėjimo ir grėsmių identifikavimo posistemės įdiegimo darbus. Posistemė yra skirta centriniam valdymui bei grėsmių stebėjimui. Šis sprendimas yra įdiegiamas vidiniame tinkle, kad analizuotų duomenis dar prieš jų siuntimą ir gavimą interneto kanalu. Posistemės funkciniai gebėjimai neapsiriboja vien matomumu, bet ir suteikia galimybę užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie jūsų paskyros ir duomenų.

Posistemės įdiegimas – ilgas (trunka nuo 0,5 iki 3 metų), ne mažo biudžeto reikalaujantis procesas, kurio metu įgyvendinami pokyčiai organizacijoje. Įstaigoms, nesusidūrusioms su informacinės sistemos diegimu, dažnai kyla klausimas, kodėl sistemos diegimas užtrunka taip ilgai. Visų pirma, tai pakankamai didelis ir daug pastangų reikalaujantis iššūkis, kadangi reikia ne tik įdiegti sistemą, bet ir pakeisti žmonių elgseną, įpročius ir administravimo procesus. Planuojama I etapo darbų pabaiga – 2022 05 01. Pilnas darbų baigimas numatomas iki 2024 metų sausio 1 dienos.