2021 m. balandžio 7 d. visuomenei pristatyta Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės 2020 m. ataskaita.

2020-ųjų kibernetinio saugumo būklė apžvelgta iš Krašto apsaugos ministerijos ir kitų institucijų, kurios prisideda prie kibernetinio saugumo didinimo Lietuvoje, perspektyvos: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos policijos, tarp jų ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra viena iš institucijų, įgyvendinančių kibernetinio saugumo politiką. Inspekcija prisidėjo prie kibernetinio saugumo sistemos Lietuvoje kūrimo priimant Kibernetinio saugumo įstatymą, ir toliau prisideda prie jos tobulinimo ir užtikrinimo dalyvaudama Kibernetinio saugumo tarybos veikloje. Kibernetinis saugumas tiesiogiai susijęs su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekama asmens duomenų saugumo pažeidimų nagrinėjimo veikla. Tiriant asmens duomenų saugumo pažeidimus prireikus inspekcija bendradarbiauja ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis institucijomis.